Bank Zachodni WBK

Bank 3 miejsca

Bank Zachodni WBK to trzeci co do posiadanych aktywów bank w Polsce, ich wielkość szacowana jest na ok. 134,5 miliarda złotych, bank zajmuje również 3 miejsce pod względem ilości placówek w naszym kraju, ma ich ok. 900 i obsługuje 3,5 miliona klientów. A oto, krótka historia banku:

źródło zdjęcia: e-banki.com

2001 r. – BZW BK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A

2011 r. – BZW został przejęty przez grupę Santander

2013 r. – doszło do fuzji z Bankiem Kredytowym

2015 r. – na czele banku stanął Gerry Byrne