Okres bezodsetkowy

Większość banków oferujących swoim klientom karty kredytowe zakłada również istnienie tak zwanych okresów bezodsetkowych. Taka sytuacja powstaje w momencie, gdy użytkownik karty spłaci 100% kredytu z karty. Wówczas może on nadal z niej korzystać, nie płaci natomiast odsetek. Okres ten zwany z angielskiego grace period obowiązuje jedynie w sytuacji przeprowadzania transakcji bezgotówkowych, wypłaty gotówki zakładają konieczność spłaty odsetek niezależnie od wcześniejszej spłaty kredytu.