Największe banki świata

Chcąc mówić o największych bankach świata można przyjąć jedno z dwóch kryteriów mierzące ich wielkość.

*Jednym jest kwalifikowanie banków według posiadanych przez nich aktywów,
*Druga możliwość to szeregowanie banków według kapitalizacji rynkowej.

W prezentowanym zestawieniu zostało przyjęte to drugie kryterium.