Bank PKO S.A

Bank Polska Kasa Opieki

Został założony w 1929 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności Henryka Grubera, który zauważył, że Polacy przebywający na obczyźnie potrzebują banku, który były w stanie ich obsłużyć. Stworzono więc Bank Polska Kasa Opieki, która była państwowym bankiem komercyjnym. Pierwsze oddziały powstały we Francji, USA, Argentynie i Tel Awiwie, a do 1939 r. bank miał swoje placówki we wszystkich większych miastach, w których przebywała polska emigracja. Od 1998 r. notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, od 1999 r. większość udziałów w PKO S.A posiada UniCredit, w 2007 r. doszło do połączenia PKO SA i BPH, fuzję to nadzorował prezes PKO od 2011 r. –  Lugi Lovaglio.

Aktywa banku w 2016 r. wynosiły 167,6 miliarda złotych.


źródło zdjecia: oddzialy.bankowe.com.pl