Rodzaje banków

Bank jest to osoba prawna działająca na podstawie specjalnych zezwoleń, a działania te polegają na przechowywaniu pieniędzy i kosztowności, udzielaniu kredytów, oraz każdej innej działalności określonej w ramach przepisów o prawie bankowym. Banki dzielimy na operacyjne i bank centralny, które wspólnie tworzą system bankowy.