Bank Centralny

Bank a polityka pieniężna państwa

Bank Centralny to instytucja, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu bankowego oraz prowadzi politykę pieniężną państwa.

Dwa typy funkcjonowania Banku Centralnego

Na świecie istnieją dwa typy współzależności na linii państwo – bank.

*W pierwszym Bank Centralny działa zupełnie niezależnie od państwa.

*W drugim jego działalność uzależniona jest o polityki prowadzonej przez państwo.

 

Polski Bank Centralny

Polskim bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, ma też wspierać politykę gospodarczą państwa, ale jedynie w taki zakresie,  w jakim pomoc ta nie zaprzecza celowi nadrzędnemu. NBP na również wyłączne prawo do emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczpospolitej.