Banki operacyjne

Bank komercyjny

Banki operacyjne nazywane są również komercyjnymi, ich działalność polega na dostarczaniu produktów bankowych klientowi masowemu, czyli osobom prywatnym i firmom.

Nie każda instytucja kredytowa to bank

Aby dana instytucja mogła umieścić w swojej nazwie słowo „bank” lub „kasa” musi spełniać ona szereg kryteriów określonych w ustawie prawo bankowe.

Rodzaje banków

Banki komercyjne można podzielić na dwie podkategorie:

a. banki uniwersalne, które w ramach swojej działalności oferuję wszystkie lub większość określonych prawem bankowym produktów,

b. banki wyspecjalizowane, które specjalizują się jedynie w konkretnych usługach, np. banki hipoteczne, inwestycyjne, lub zorientowane są na określony rodzaj klienta np. banki dla firm, banki dla rolnictwa, itp.