Zasady wydawania kart kredytowych

Karty kredytowe to de facto limit kredytowy przyznany do dyspozycji klienta. Wielkość limitu jest określana na podstawie zdolności kredytowej klienta. Im większa zdolność kredytowa, tym wyższy limit.

Aby ustalić zdolność kredytową bank będzie potrzebował dokumentu poświadczającego uzyskiwane dochody. Jeśli jest to umowa o prace, to konieczne będzie zaświadczenie o dochodach za 3 poprzednie miesiące, jeśli własna działalność to  wpis z CDIG lub KRS oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami.

Do samego wydania karty potrzebny będzie dokument tożsamości.